Arnt-Einar Litsheim – Fagdirektør Norske Havner

Havnene har en stor rolle i den europæiske maritime transportstrategi. Arnt-Einar Litsheim vil, med udgangspunkt i de norske havne, komme ind på hvilket ansvar havnene har i den grønne omstilling.

Hvordan kan havnene bidrage til at fremme udviklingen ? Hvilke udfordringer står de overfor og hvad er der brug for, så havnene kommer i mål ?

 

Norske Havner arbeider for å synliggjøre norske havners betydning og styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet. Våre medlemmer er viktige samfunnsbedrifter som legger til rette for effektiv og miljøvennlig transport. Sjøtransporten står for en stor andel og er en viktig del av det norske transportarbeidet. Uten våre medlemmer ville dette godset bli transport langs landeveien.

Våre medlemmer utvikler lokalt næringsliv, skaper arbeidsplasser og vekst langs kysten. Norge skal fremover imøtekomme både transportvekst, krav til reduserte utslipp og stor næringsvekst i havrommet. Mange av løsningene ligger i effektiv og klimavennlig sjøtransport. Havnene, vil med andre ord, spille en viktig rolle for bærekraftig utvikling fremover.

Norske Havner arbeider for at medlemmerne får rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker havnenes konkurransekraft og lønnsomhet, og derved skaper grunnlag for maritim næringsutvikling i et økonomisk og miljømessig perspektiv.

Norske Havner er en del av arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Samfunnsbedriftene. Norske Havner skal som bransjeorganisasjon bidra til at havnenes posisjon styrkes og at norske havner har gode verktøy for å ivareta samfunnsoppdraget. Organisasjonen har tre ansatte som arbeider med havn i et fagmiljø på rundt 30 ansatte. ”

– Norske Havner

www.norskehavner.no

Arnt-Einar Litsheim