Kommunikation

Det övergripande syftet med vår projektkommunikation är att uppnå projektets mål. Den interna kommunikationen kommer ligga till grund för en enhetlig och konsekvent kommunikation externt.
Det övergripande målet med vårt kommunikationsarbete är att sprida kunskap och förståelse om projektet både externt och internt.
Här är du viktig som partner i SETS 2. 

SETS 2 - Powerpoint template:

En PowerPoint template till SETS II. 

SETS 2 - Broschyr:

En broschyr om SETS II projektet finns tillgänglig att hämta digitalt eller för utskrift. Broschyren finns tillgänglig på svenska, danska, norska och engelska.

Här kan du ladda ner:

SETS 2 - Logotyp:

SETS loggan skall användas på alla typer av material som du framställt inom projektet. Den skall också användas på informationsmaterial, promotionmaterial som tagits fram för exempelvis konferencer, seminarie, publikationer, artiklar, presentationer osv.

Här kan du ladda ner:

SETS logotyp är en grafisk bild som består av en symbol och bokstäver. Logotypens uppgift är att förmedla en tydlig image och känsla. SETS logotyp är en kombination av ett batteri och en text. Batteriet visar på elektrifiering och kopplingen till pilotbatteriet.

 

Vi har också en avskiljare som tydligt visar projektets fokus på hamnar och hav samt batteriet. 

Det är viktigt att vi behandlar våra logotyper med respekt och omsorg så att de ger ett professionellt intryck. 
SETS logotyp ska finnas med i alla sammanhang där projektet finns tillsammans med Interreg-logotypen. 

Storlek
Logotypen får inte återges i storlekar som gör att dess unika karaktär förändras eller förstörs. Logotypen ska alltid placeras horisontellt. Logotypens storlek ska också stå i god proportion till det sammanhang där den förekommer. 

Vi ska även använda Interregs logotyp i alla typer av material som vi tar fram i vårat projekt. 
Läs mer här 

SV