Kontakt

Välkommen att ta kontakt med någon ur våran projektledningsgru.pp om du vill veta mer om projektet

Jens Lundholm Pedersen
Projektledare
Projektkoordinator Danmark

   jlp@sucska.dk
 +45 51598103

Bjørnar Thorsen
Projektkoordinator Norge 

  bjornar.thorsen@usn.no
+47 79067561

Leif Andreasson
Projektkoordinator Sverige

  leif.andreasson@sotenas.se
+46 523664696

SV