OM SETS 2

Projektets mål/resultat är:

En effektiv El-infrastruktur

Alla hamnområden skall ha en effektiv och mer flexibel el-infrastruktur, med optimalt utnyttjande av elektrisk energi, lagringskapacitet och utbyte av elektricitet i hamnområden.

Implementera pilotbatteri

Alla projektets hamnar skall ha implementerat lösningar med pilotbatterier, samt genom affärs- och finansieringsplaner få ytterligare avsättningar för batteridrift och en hållbar omställning.

Framtidsstrategi

Det ska finnas en plan för fortsatt arbete och vidareutveckling av erfarenheterna med batteridrift hos de lokala hamnarna med fokus på en fortsatt samverkan och utveckling mellan de lokala miljöerna och regionerna, samt internationella utvecklingsmiljöer.

Minskade CO2 utsläpp

Samtliga hamnar skall väsentligt reducera sina CO2- och partikelutsläpp (upp mot 100%) smat även bidraga till en betydlig sänkning av hamnens ljudnivåer. (90 - 95%)

Projektbeskrivning 

Projektet SETSII – Skandinavisk Elektrisk Transport System – har som övergripande mål att bidraga till en snabbare omställning till en miljöriktig elektronisk drift av KASK-regionens hamnar. Syftet är, förutom en minskning av CO2, partikulära utsläpp samt ljudnivåer, också att säkra skapandet av en flexibel och högeffektiv el-infrastruktur som kan lyfta regionens miljötunga hamnarna till positiva förebilder för hela transportsektorn.

Projektets Övergripande mål:

Målet är att utveckla en elektrifieringsplan och en fossilfri strategi, samt implementera dessa så att en hållbar omställningen till pilotbatterierna för deltagande hamnar kan ske.

Projektets mål/resultat är:

1. Alla projektets hamnar skall ha implementerat lösningar med pilotbatterier, samt genom affärs- och finansieringsplaner få ytterligare avsättningar för batteridrift och en hållbar omställning.

2. Samtliga hamnar skall väsentligt reducera sina CO2- och partikelutsläpp (upp mot 100%) samt även bidraga till en betydlig sänkning av hamnens ljudnivå (90-95%)

3. Alla hamnområden skall ha en effektiv och mer flexibel el-infrastruktur, med optimalt utnyttjande av elektrisk energi, lagringskapacitet och utbyte av elektricitet mellan batterier och elnätet i hamnområden.

4. Det ska finnas en plan för fortsatt arbete och vidareutveckling av erfarenheterna med batteridrift hos de lokala hamnarna med fokus på en fortsatt samverkan och utveckling mellan de lokala miljöerna och regionerna, samt internationella utvecklingsmiljöer.

Kampanjen #mitteuropa är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Svenska ESF-rådet, Leader Sverige och Interregprogrammen.

Målgruppen er inddelt i 4 undermål gruppér.

Havne

For de deltagende havne vil det være et centralt formål at kunne påbegynde en samlet strategi for implementering af elektrificering på havnenes arealer. Der vil være forskel på ambitionerne hos den enkelte havn i forbindelse med et sådanne arbejde. Dels begrundet i udgangspunktet for strategien og dels begrundet i økonomiske forhold. Havnene vil efter strategien få udarbejdet en elektrificerings plan indeholdende dels finansieringsplan og en implementeringsplan indeholdende testområder nogle med og nogle uden batterier ud fra de lokale forhold. Vidensinstitutionerne vil indgå i arbejdet med testområderne for at sikre at det vil være de nyeste teknologier der bliver bragt i anvendelse.

Havnenes virksomheder.

For havnenes virksomheder vil det være et centralt, at de får mulighed for at afprøve og teste nogle af de nye elektriske teknologier de enten har til rådighed, eller vil udvikle i forbindelse med projektet, samt får optimeret brugen af nyudviklede batterier, dette vil også muliggøre at spredningseffekten af projektet bliver større.

Rådgivere

For de til projektet tilknyttede rådgivere vil det være gældende, at disse opnår ny indsigt i de muligheder der eksisterer med elektrificering og batteridrift i relation til havne og den maritime sektor. Samlet vil de bevirke at disse aktører får større indsigt og dermed bedre muligheder for at rådgive andre om, hvordan og hvor elektrisk drift kan fremmes og dermed medfører en reduktion i brugen af fossile driftsmidler indenfor området. Det vil for rådgiverne også være et centralt formål, at de kan finde de bedste forretningsmodeller på områder, så disse kan fremmes.

Videns institutioner

Ses der på de deltagende vidensinstitutioner, samt de udviklingsmiljøer, der findes i de deltagende
virksomheder, så er det for videns institutionerne et centralt formål, at de kan få, dels simuleret mulige
udviklingstrin, men ligeså vigtigt, at de kan få taget disse tests fra laboratoriet ud i et virkeligt og aktiv
testmiljø for at se, hvilke løsninger der fungere optimalt direkte i brugsmiljøet.

SV