About SETS 2

The project's goals / results are:

An efficient electricity infrastructure

All port areas shall have an efficient and more flexible electrical infrastructure, with optimal use of electrical energy, storage capacity and exchange of electricity in port areas.

Implement pilot battery

All the project's ports must have implemented solutions with pilot batteries, and through business and financing plans receive additional provisions for battery operation and a sustainable conversion.

Future strategy

There must be a plan for continued work and further development of the experiences with battery operation at the local ports with a focus on continued collaboration and development between the local environments and the regions, as well as international development environments.

Reduced CO2 emissions

All ports must significantly reduce their CO2 and particulate emissions (up to 100%) and also contribute to a significant reduction in the port's noise levels. (90 - 95%)

Project description 

The overall SETSII project - Scandinavian Electric Transport System - aims to contribute to a faster transition to environmentally friendly electronic operation of the KASK region's ports. The aim is, in addition to a reduction in CO2, particulate emissions and noise levels, also to ensure the creation of a flexible and highly efficient electricity infrastructure that can lift the region's environmentally heavy ports to positive role models for the entire transport sector.

Overall objectives of the project: 

The goal is to develop an electrification plan and a fossil-free strategy, as well as implement these so that a sustainable transition to the pilot batteries for participating ports can take place.

The project's goals / results are:

1. All project ports must have implemented solutions with pilot batteries, and through business and financing plans receive additional provisions for battery operation and a sustainable conversion.

2. All ports must significantly reduce their CO2 and particulate emissions (up to 100%) and also contribute to a significant reduction in the port's noise level (90-95%)

3. All port areas shall have an efficient and more flexible electricity infrastructure, with optimal use of electrical energy, storage capacity and exchange of electricity between batteries and the electricity grid in port areas.

4. There shall be a plan for continued work and further development of the experience with battery operation at the local ports with a focus on continued collaboration and development between the local environments and the regions, as well as international development environments.

The #mitteuropa campaign is a collaboration between the European Commission, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, the Swedish Board of Agriculture, the Rural Development Network, the Swedish ESF Council, Leader Sweden and the Interreg programs.

The target group is divided into 4 sub-target groups.

Ports

For de deltagende havne vil det være et centralt formål at kunne påbegynde en samlet strategi for implementering af elektrificering på havnenes arealer. Der vil være forskel på ambitionerne hos den enkelte havn i forbindelse med et sådanne arbejde. Dels begrundet i udgangspunktet for strategien og dels begrundet i økonomiske forhold. Havnene vil efter strategien få udarbejdet en elektrificerings plan indeholdende dels finansieringsplan og en implementeringsplan indeholdende testområder nogle med og nogle uden batterier ud fra de lokale forhold. Vidensinstitutionerne vil indgå i arbejdet med testområderne for at sikre at det vil være de nyeste teknologier der bliver bragt i anvendelse.

 

Port businesses

For havnenes virksomheder vil det være et centralt, at de får mulighed for at afprøve og teste nogle af de nye elektriske teknologier de enten har til rådighed, eller vil udvikle i forbindelse med projektet, samt får optimeret brugen af nyudviklede batterier, dette vil også muliggøre at spredningseffekten af projektet bliver større.

 

Advisors

For de til projektet tilknyttede rådgivere vil det være gældende, at disse opnår ny indsigt i de muligheder der eksisterer med elektrificering og batteridrift i relation til havne og den maritime sektor. Samlet vil de bevirke at disse aktører får større indsigt og dermed bedre muligheder for at rådgive andre om, hvordan og hvor elektrisk drift kan fremmes og dermed medfører en reduktion i brugen af fossile driftsmidler indenfor området. Det vil for rådgiverne også være et centralt formål, at de kan finde de bedste forretningsmodeller på områder, så disse kan fremmes.

 

Knowledge Institutions

Look at the participating knowledge institutions, as well as the development environments that exist in the participants
companies, it is for the knowledge institutions a central purpose that they can get, partly simulated possible
developmental stages, but just as important that they can have these tests taken from the laboratory into a real and active one
test environment to see which solutions work optimally directly in the use environment.