Ett Interreg-projekt där vi tillsammans bygger framtidens elektrifierade hamnar

Vi vill vara med och bidra till en snabbare omställning till fossilfria hamnar i vår region. Med en ökad fokus på el-infrastruktur och nya batterilösningar så kan både CO2- och partikelutsläppen samt bullernivåer i våra hamnar minska avsevärt.


Tillsammans är vi med och säkrar en grön omställning och ökad konkurrenskraft för våra hamnar.

Om våra partners

Detta är våra partners i SETS 2-projektet

Om SETS 2

Elektrifiering av hamnar i Skandinavien - ett Interreg-projekt

nyheter