Ett Interreg-projekt där vi tillsammans bygger framtidens elektrifierade hamnar

Vi vill vara med och bidra till en snabbare omställning till fossilfria hamnar i vår region. Med en ökad fokus på el-infrastruktur och nya batterilösningar så kan både CO2- och partikelutsläppen samt bullernivåer i våra hamnar minska avsevärt.

Tillsammans är vi med och säkrar en grön omställning och ökad konkurrenskraft för våra hamnar.

VÅRA PARTNERS

Detta är våra partners i SETS 2-projektet

OM SETS 2

Elektrifiering av hamnar i Skandinavien -
ett Interreg-projekt

NYHETER

Det senaste om projektet
SV