Ett Interreg-projekt där vi tillsammans bygger framtidens elektrifierade hamnar

Vi vill vara med och bidra till en snabbare omställning till fossilfria hamnar i vår region. Med en ökad fokus på el-infrastruktur och nya batterilösningar så kan både CO2- och partikelutsläppen samt bullernivåer i våra hamnar minska avsevärt.


Together, we help ensure a green transition and increased competitiveness for our ports.

About Our Partners

These are our partners in the SETS 2 project

About SETS 2

Electrification of ports in Scandinavia - an Interreg project