Slutkonferens för Interreg-projektet SETS II: Skandinavisk Elektrisk Transport System

Tisdagen den 6. september anordnades en slutkonferens för SETS II där projektets resultat presenterades och ledde in på en möjlig fortsättning framåt. 

Det gränsöverskridande arbetet har gjort att vi tillsammans genom gemensamma aktiviteter kunnat dela med oss av kunskap och konkreta exempel. Detta har lagt grunden för att komma framåt lokalt. Projektet har hjälpt till att förstå skillnader i hamnstruktur och modeller i de olika deltagande länderna, samt hur viktig en hamn kan vara för resten av näringen” – Projektdeltagare

På konferensen i Kongsberg i Norge deltog projektets partners och intressenter. Dagen inleddes av forskningsdirektören Thomas Slagsvold från universitetet i Sørøst-Norge med vikten av internationellt samarbete. Vidare presenterade forskarna Bahram Dehghan från Energibyen Frederikshavn Kommune och Jon Lerche från Aarhus universitet/Herning och Bjørnar Thorsen från universitetet i Sørøst-Norge delar av projektets forskningsresultat. Fokus var på gröna strategier, energiledningssystem och PEPI-modellen som kan används för visuell miljö- och strategiarbete. Ramina Martin Siamandu från Aarhus universitet delade syfte och tankar om ett masters arbete inom området omställningen till gröna hamnar och utvecklingsmodeller, ett arbete som kommer att pågå under hösten 2022. Dessutom hade Emma Ek, utvecklare i Sotenäs kommun, en inspirationspresentation om Sotenäs Symbioscentrum och den industriella och sociala symbiosen i kommunen. Samtliga presentationer belyste vikten av samarbete mellan flera aktörer.

För aktuella aktiviteter hos näringslivet var Kai Just Olsen från Asko Mariti och Agnes Árnadóttir från Brim Explorer inbjudna för att presentera deras arbete med elektriska och automatiska färjor och vesslor för grön transport.

Samtliga presentationer finns här.

SETS II – gröna utmaningar och möjligheter

SETS II har genom samlade krafter i och tvärt över olika arbetspaket lett till flertalet resultat. Samtliga publikationer, rapporter och resultat kommer att göras tillgängligt på projektets hemsidan. Förutom dessa, väljer projektledaren Jens Lundholm Pedersen att belysa följande aktiviteter och gemensamma utmaningar som blev möjligheter:

  • SETS II blev ett utvalt projekt till Connecting Europe Days och blev presenterat på ett Interreg möte i Köpenhamn
  • I SETS II anordnades en konferens i Skagen med ca. 80 deltagare
  • Kompetensseminarier, workshops och möten har utvecklats till att på ett fungerande sätt även hållas digitalt, där förutom projektdeltagarna även andra hamnar och verksamheter deltagit. Detta har stärkt samarbetet med effektivare mötesplatser
  • Det gränsöverskridande arbetet har gjort att hamnar träffats och kunnat utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar
 

SETS II projektet

Projektet SETS II har som övergripande mål att bidraga till en snabbare omställning till en miljöriktig elektronisk drift av KASK-regionens hamnar. Syftet är, förutom en minskning av CO2, partikulära utsläpp samt ljudnivåer, också att säkra skapandet av en flexibel och högeffektiv el-infrastruktur som kan lyfta regionens miljötunga hamnarna till positiva förebilder för hela transportsektorn.

Kontaktuppgifter

Björnar Thorsen, projektkoordinator Norge och ansvarig för konferensen: bjornar.thorsen@usn.no, +47 79067561

Jens Lundholm Pedersen, projektledare och -koordinator Danmark:
jlp@sucska.dk, +45 51598103

Micael Gustafsson, projektkoordinator Sverige:
micael.gustafsson@sotenas.se, +46 70 2144915

SV