Magnus Schönning, Programchef Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg administrerer samarbejdsprogrammer, som skal fremme udviklingen mellem Danmark, Norge og Sverige i Kattegat/Skagerrak-regionen.

Magnus Schönning vil kort fortælle om Interreg-programmets fokus på havne og hvilke muligheder, deltagelse i et projekt kan afstedkomme.