Bahram Dehghan – Chefkonsulent Energibyen

Bahram Dehghan, Chefkonsulent Energibyen Fr. Havn Kommune redegør for processen med at implementere lokale klimaplaner, herunder sikre kobling til havnenes grønne strategier.

Havnene er væsentlige vækstlokomotiver og spiller en afgørende rolle i udviklingen af en bys/kommunes økonomiske potentiale. Havnene er internationale handelsknudepunkter. Mere end 80 % af varerne transporteres med skibe og håndteres i havne. Omkring 40 % af verdens befolkning bor inden for 100 kilometer fra verdens kyster.

Men havneområder er samtidig miljø- og energi- og emissionstunge erhvervsområder, som foranlediger væsentlig miljøbelastning til nærmiljøet.

Følger af den globale opvarmning har bevirket, FN-landene forhandlede sig til enighed om holde den globale temperaturstigning på maks. 1,5 grader celsius ved at underskrive Paris-aftalen. Forudsætningen for indfrielse af Paris-aftalens mål er, at verdenssamfundet arbejder seriøst på at gøre sig 100% emissionsneutral i 2050.

Energibyen Frederikshavn kommune har udarbejdet en Paris-aftale kompatibel Klimaplan, som sigter mod emissionsneutralitet i 2050.  Grøn omstilling af erhvervshavnene har afgørende betydning for, at Frederikshavn kommune kan opnå sit klimamål. Kommune er derfor indgået i konkrete partnerskabsaftaler med to erhvervshavne i Skagen og Frederikshavn om at nedsætte udledning af drivhusgasser ved bl.a. udfasning af fossilt energi, integration af vedvarende energi, elektrificering og miljøstyring.

Bahram