Projektledning

Välkommen att ta kontakt med någon ur våran projektledningsgrupp om du vill veta mer om projektet

Jens Lundholm Pedersen
Projektledare
Projektkoordinator Danmark 
   jlp@sucska.dk
 +45 51598103

Bjørnar Thorsen
Projektkoordinator Norge 
  bjornar.thorsen@usn.no
+47 79067561

Leif Andreasson
Projektkoordinator Sverige
  leif.andreasson@sotenas.se
+46 523664696

SV