Projektet SETS II skal repræsentere Øresund – Kattegat – Skagerrak Regionen på stor EU-konference

I dagene 28. – 30. juni 2022 afholdes Connecting Europe Days i Lyon. Her mødes politikere, erhvervsliv og EU-repræsentanter for at diskutere transport og mobilitet i et grønt og bæredygtigt perspektiv. Til denne vigtige konference har InterAct, der er den samlende organisation for alle EU’s grænseoverskridende og tværnationale programmer (Interreg) valgt at profilere eksempelprojekter, der baner vejen for mere bæredygtig transport på tværs af Europa. Vi er meget stolte over, at SETS II-projektet er udvalgt til at repræsentere Interreg Øresund – Kattegat – Skagerrak programmet som det eneste eksempelprojekt.

I præsentationsmaterialet til Connecting Europe Days fremhæves blandt andet Skagen Havns nye landstrømsanlæg, hvor SETS II-projektet har bidraget med støtte til både analyser og etablering. Landstrømsanlægget bidrager til reduktion af CO2, partikler og støj til glæde og gavn for både miljøet, havnen og borgerne i Skagen.

Læs Interreg makes a difference in sustainable transport – Compilation of example projects 2022

Se mere om Connecting Europe Days: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2022-connecting-europe-days-2022-06-28_en

SV