Forskningsartikel sætter fokus på den grønne omstilling af havne og skibstrafik

Sadia Anwar

Halvvejs i projektforløbet har Sadia Anwar, ansat på Skagen Uddannelsescenter som videnskabelig assistent og tilknyttet Aarhus Universitet, netop fået udgivet en forskningsartikel med titlen ”Towards Ferry Electrification in the Maritime Sector” som bygger på et flot og særdeles omfattende forskningsarbejde.

 

Næsten 80% af al transport af rå- og forbrugsvarer foregår med skib, hvoraf langt størstedelen bruger fossile brændstoffer. Dette medfører stor CO2-udledning, ikke kun under transporten, men også når skibene har ophold i havnene. Den maritime sektor har derfor stor indvirkning på klimaforandringer, især i kystnære områder.

Til Sadias forskningsartikel er der systematisk indsamlet betydelige mængder data og viden, som klarlægger hvilke krav den grønne transformation står overfor. Artiklen kortlægger både hel-elektriske og hybride færger og sammenligner ydelser på alt fra laste- og passagerkapacitet til fartøjets maxhastighed, længde og batterikapacitet. Som del af forskningen er visse tekniske, operationelle og lovgivningsmæssige udfordringer taget med.

En lige så væsentlig del af elektrificering er mulighed for landstrøm når færger og skibe lægger til kaj, enten for en kort eller længere periode – og allerhelst med grøn energi i stikkontakten. Studiet her viser, at der er brug for lovgivning på området og gerne med tilskyndelse til skatterabat, hvis investorer skal finde det fordelagtigt at investere i store og omkostningstunge miljørigtige anlæg.

 

Sadia Anwars forskningsartikel er tilgængelig for alle her:

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/24/6506/htm

 

Om Sadia Anwar

Er uddannet farmaceut fra Government College University i Pakistan. Sadia arbejdede som gæsteforsker på Aalborg Universitet i 2015. Siden 2016 har Sadia været tilknyttet Institut for forretningsudvikling og teknologi ved Aarhus Universitet i Herning som forskningsassistent og hun har fået udgivet flere internationale forskningsartikler, både selvstændigt og som del af tværfaglige samarbejder.

SV