Flot modtagelse af landstrømsanlægget på Skagen Havn

Landstrømsanlægget, som Skagen Havn tog i brug i oktober, har fået en flot modtagelse af fiskerierhvervet. Anlægget er et vigtigt skridt på vejen i havnens ambition om at være CO2-neutral i 2030. Udover at mindske udslip er både støjgener og luftforurening også betydeligt mindre.

Skagen Havn deltager i Interreg-projektet SETS II.

Her kan du læse hvor mange ton CO2 og NOx fiskefartøjet Voyager har sparet ved at være koblet på landstrøm i 51 dage:

https://www.skagenhavn.dk/dk/om-skagen-havn/nyheder/fleksible-landstroems-muligheder-i-skagen

SV