Jakop Dalunde – Svensk medlem af Europa Parlamentet og medlem af TRAN-udvalget

Jakop Dalunde vil kaste lys over fremtidsudsigterne for den maritime sektor, herunder forhandlinger om CO2-kvotesystem og lidt om evt. ny lovgivning, der rammer havnene.

”Jakop Dalunde är Europaparlamentariker för Miljöpartiet de gröna. Som Sveriges yngsta Europaparlamentariker arbetar han för en omfattande klimatoffensiv som säkerställer att EU uppfyller Parisavtalet. Vårt sätt att leva ska inte förstöra vår planet och klimatpolitiken ska gå i samklang med ett globalt rättviseperspektiv. I EU-parlamentet jobbar Jakop aktivt för att det ska bli lättare att boka tåg i Europa, att vi tar steget mot en klimatlag i EU, att storsatsningar på klimatforskning görs och att EU ska införa en koldioxidbudget. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart och humant Europa!”

www.jakopdalunde.se

Jakop Dalunde